ترجمه Rakehelly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (llehekar) هرزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پست‌ , در فارسی : فاجره‌ , به فارسی : فاحشه‌ , سایر ترجمه ها : بدكار اهل‌ فسق‌

Rakehelly به چه معناست و Rakehelly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rakehelly

(llehekar) هرزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (llehekar) هرزه‌, ترجمه (llehekar) هرزه‌, کلمات شبیه (llehekar) هرزه‌ , پست‌ به لاتین , فاجره‌ به لاتین , فاحشه‌ خارجی , بدكار در زبان , اهل‌ فسق‌انگلیسی
دانلود فایل ها