ترجمه Rakish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هرزه‌ , در فارسی : بدكار , به فارسی : فاجر , سایر ترجمه ها : جلف‌ و زننده‌.

Rakish به چه معناست و Rakish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rakish

پست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پست‌, ترجمه پست‌, کلمات شبیه پست‌ , هرزه‌ به لاتین , بدكار به لاتین , فاجر خارجی , جلف‌ و زننده‌. در زبان
دانلود فایل ها