ترجمه Rambunctious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وحشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير قابل‌ كنترل‌ , در فارسی : بي‌ قانون‌ و قاعده‌.

Rambunctious به چه معناست و Rambunctious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rambunctious

وحشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وحشي‌, ترجمه وحشي‌, کلمات شبیه وحشي‌ , غير قابل‌ كنترل‌ به لاتین , بي‌ قانون‌ و قاعده‌. به لاتین
دانلود فایل ها