ترجمه Ramification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انشعاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاخه‌ شاخگي‌.

Ramification به چه معناست و Ramification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ramification

انشعاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انشعاب‌, ترجمه انشعاب‌, کلمات شبیه انشعاب‌ , شاخه‌ شاخگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها