ترجمه Rampart در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساختن‌. می باشد

Rampart به چه معناست و Rampart یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rampart

ساختن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ساختن‌., ترجمه ساختن‌., کلمات شبیه ساختن‌.
دانلود فایل ها