ترجمه Ranch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مزرعه‌ يا مرتع‌ احشام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دامداري‌ كردن‌ , در فارسی : در مرتع‌ پرورش‌

Ranch به چه معناست و Ranch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ranch

مزرعه‌ يا مرتع‌ احشام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مزرعه‌ يا مرتع‌ احشام‌, ترجمه مزرعه‌ يا مرتع‌ احشام‌, کلمات شبیه مزرعه‌ يا مرتع‌ احشام‌ , دامداري‌ كردن‌ به لاتین , در مرتع‌ پرورش‌ به لاتین
دانلود فایل ها