ترجمه Ranchero در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (namhcnar) گله‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دام‌ دار.

Ranchero به چه معناست و Ranchero یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ranchero

(namhcnar) گله‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (namhcnar) گله‌ دار, ترجمه (namhcnar) گله‌ دار, کلمات شبیه (namhcnar) گله‌ دار , دام‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها