ترجمه Ranchman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (orehcnar) گله‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دام‌ دار.

Ranchman به چه معناست و Ranchman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ranchman

(orehcnar) گله‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (orehcnar) گله‌ دار, ترجمه (orehcnar) گله‌ دار, کلمات شبیه (orehcnar) گله‌ دار , دام‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها