ترجمه Randomize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصادفي‌ نشان‌ دادن‌. می باشد

Randomize به چه معناست و Randomize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Randomize

تصادفي‌ نشان‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تصادفي‌ نشان‌ دادن‌., ترجمه تصادفي‌ نشان‌ دادن‌., کلمات شبیه تصادفي‌ نشان‌ دادن‌.
دانلود فایل ها