ترجمه Range در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محدوده‌ , در فارسی : حوزه‌ , به فارسی : تغيير كردن‌.

Range به چه معناست و Range یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Range

برد به خارجی , ریشه انگلیسی برد, ترجمه برد, کلمات شبیه برد , محدوده‌ به لاتین , حوزه‌ به لاتین , تغيير كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها