ترجمه Ranger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگل‌ بان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تفنگ‌ دار سواره‌ , در فارسی : هنگ‌ سوار , به فارسی : ولگرد خانه‌بدوش‌

Ranger به چه معناست و Ranger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ranger

جنگل‌ بان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنگل‌ بان‌, ترجمه جنگل‌ بان‌, کلمات شبیه جنگل‌ بان‌ , تفنگ‌ دار سواره‌ به لاتین , هنگ‌ سوار به لاتین , ولگرد خانه‌بدوش‌ خارجی
دانلود فایل ها