ترجمه Rank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صف‌ , در فارسی : رديف‌ , به فارسی : قط‌ار , سایر ترجمه ها : رشته‌ شان‌ , رتبه‌ , اراستن‌

Rank به چه معناست و Rank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rank

مقام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقام‌, ترجمه مقام‌, کلمات شبیه مقام‌ , صف‌ به لاتین , رديف‌ به لاتین , قط‌ار خارجی , رشته‌ در زبان , شان‌انگلیسی , رتبه‌ , اراستن‌
دانلود فایل ها