ترجمه Rankle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرك‌ نشستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرك‌ جمع‌ كردن‌ , در فارسی : جان‌ گدازبودن‌ , به فارسی : جانسوزبودن‌

Rankle به چه معناست و Rankle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rankle

چرك‌ نشستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چرك‌ نشستن‌, ترجمه چرك‌ نشستن‌, کلمات شبیه چرك‌ نشستن‌ , چرك‌ جمع‌ كردن‌ به لاتین , جان‌ گدازبودن‌ به لاتین , جانسوزبودن‌ خارجی
دانلود فایل ها