خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43034 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43034','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43034 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rankle به فارسی

ترجمه Rankle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرك‌ نشستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرك‌ جمع‌ كردن‌ , در فارسی : جان‌ گدازبودن‌ , به فارسی : جانسوزبودن‌

Rankle به چه معناست و Rankle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rankle

چرك‌ نشستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چرك‌ نشستن‌, ترجمه چرك‌ نشستن‌, کلمات شبیه چرك‌ نشستن‌ , چرك‌ جمع‌ كردن‌ به لاتین , جان‌ گدازبودن‌ به لاتین , جانسوزبودن‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: