ترجمه Ransack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لخت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چپاول‌.

Ransack به چه معناست و Ransack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ransack

لخت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لخت‌ كردن‌, ترجمه لخت‌ كردن‌, کلمات شبیه لخت‌ كردن‌ , چپاول‌. به لاتین
دانلود فایل ها