ترجمه Rap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقصير.

Rap به چه معناست و Rap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rap

زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زدن‌, ترجمه زدن‌, کلمات شبیه زدن‌ , تقصير. به لاتین
دانلود فایل ها