ترجمه Rapacious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درنده‌خو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ژيان‌.

Rapacious به چه معناست و Rapacious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rapacious

درنده‌خو به خارجی , ریشه انگلیسی درنده‌خو, ترجمه درنده‌خو, کلمات شبیه درنده‌خو , ژيان‌. به لاتین
دانلود فایل ها