ترجمه Rape در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هتك‌ ناموس‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجاوز بناموس‌ كردن‌ , در فارسی : بزوربردن‌ يا

Rape به چه معناست و Rape یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rape

هتك‌ ناموس‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هتك‌ ناموس‌ كردن‌, ترجمه هتك‌ ناموس‌ كردن‌, کلمات شبیه هتك‌ ناموس‌ كردن‌ , تجاوز بناموس‌ كردن‌ به لاتین , بزوربردن‌ يا به لاتین
دانلود فایل ها