ترجمه Raphe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) رافه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دانه‌دم‌ , در فارسی : درز جنين‌.

Raphe به چه معناست و Raphe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Raphe

(گ‌.ش‌.) رافه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) رافه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) رافه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) رافه‌ , دانه‌دم‌ به لاتین , درز جنين‌. به لاتین
دانلود فایل ها