ترجمه Rase در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاك‌ يكسان‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : له‌ كردن‌.

Rase به چه معناست و Rase یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rase

خاك‌ يكسان‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاك‌ يكسان‌ كردن‌, ترجمه خاك‌ يكسان‌ كردن‌, کلمات شبیه خاك‌ يكسان‌ كردن‌ , له‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها