ترجمه Rash در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ پوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوش‌ , در فارسی : دانه‌.

Rash به چه معناست و Rash یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rash

روي‌ پوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌ پوست‌, ترجمه روي‌ پوست‌, کلمات شبیه روي‌ پوست‌ , جوش‌ به لاتین , دانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها