ترجمه Raster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محل‌ تصوير. می باشد

Raster به چه معناست و Raster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Raster

محل‌ تصوير. به خارجی , ریشه انگلیسی محل‌ تصوير., ترجمه محل‌ تصوير., کلمات شبیه محل‌ تصوير.
دانلود فایل ها