ترجمه Rat Race در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمليات‌ رقابت‌ اميز عنيف‌ و شتاب‌ اميز. می باشد

Rat Race به چه معناست و Rat Race یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rat Race

عمليات‌ رقابت‌ اميز عنيف‌ و شتاب‌ اميز. به خارجی , ریشه انگلیسی عمليات‌ رقابت‌ اميز عنيف‌ و شتاب‌ اميز., ترجمه عمليات‌ رقابت‌ اميز عنيف‌ و شتاب‌ اميز., کلمات شبیه عمليات‌ رقابت‌ اميز عنيف‌ و شتاب‌ اميز.
دانلود فایل ها