ترجمه Ratafia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيريني‌ بادامي‌. می باشد

Ratafia به چه معناست و Ratafia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ratafia

شيريني‌ بادامي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شيريني‌ بادامي‌., ترجمه شيريني‌ بادامي‌., کلمات شبیه شيريني‌ بادامي‌.
دانلود فایل ها