ترجمه Rataplan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ ط‌بل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداي‌ سم‌ اسب‌ , در فارسی : ط‌بل‌ زدن‌.

Rataplan به چه معناست و Rataplan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rataplan

صداي‌ ط‌بل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ ط‌بل‌, ترجمه صداي‌ ط‌بل‌, کلمات شبیه صداي‌ ط‌بل‌ , صداي‌ سم‌ اسب‌ به لاتین , ط‌بل‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها