ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ratchet به فارسی

ترجمه Ratchet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌. می باشد

Ratchet به چه معناست و Ratchet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ratchet

كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌., ترجمه كردن‌., کلمات شبیه كردن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: