ترجمه Ratchet Wheel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرخ‌ ضامن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرخ‌ دندانه‌ دار متحرك‌ بوسيله‌ موتور.

Ratchet Wheel به چه معناست و Ratchet Wheel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ratchet Wheel

چرخ‌ ضامن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چرخ‌ ضامن‌, ترجمه چرخ‌ ضامن‌, کلمات شبیه چرخ‌ ضامن‌ , چرخ‌ دندانه‌ دار متحرك‌ بوسيله‌ موتور. به لاتین
دانلود فایل ها