ترجمه Rath در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ehtar) پيش‌ رس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زود رس‌ , در فارسی : سريع‌ , به فارسی : تند , سایر ترجمه ها : چابك‌ مايل‌.

Rath به چه معناست و Rath یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rath

(ehtar) پيش‌ رس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ehtar) پيش‌ رس‌, ترجمه (ehtar) پيش‌ رس‌, کلمات شبیه (ehtar) پيش‌ رس‌ , زود رس‌ به لاتین , سريع‌ به لاتین , تند خارجی , چابك‌ در زبان , مايل‌.انگلیسی
دانلود فایل ها