ترجمه Ratio در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسبت‌. می باشد

Ratio به چه معناست و Ratio یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ratio

نسبت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نسبت‌., ترجمه نسبت‌., کلمات شبیه نسبت‌.
دانلود فایل ها