ترجمه Rational Number در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدد گويا. می باشد

Rational Number به چه معناست و Rational Number یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rational Number

عدد گويا. به خارجی , ریشه انگلیسی عدد گويا., ترجمه عدد گويا., کلمات شبیه عدد گويا.
دانلود فایل ها