ترجمه Ratton در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.- ز.ع‌.) موش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موش‌ صحرايي‌.

Ratton به چه معناست و Ratton یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ratton

(ج‌.ش‌.- ز.ع‌.) موش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.- ز.ع‌.) موش‌, ترجمه (ج‌.ش‌.- ز.ع‌.) موش‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.- ز.ع‌.) موش‌ , موش‌ صحرايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها