ترجمه Raunchy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پست‌ تر از استاندارد يا ميزان‌ متداول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نامرغوب‌.

Raunchy به چه معناست و Raunchy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Raunchy

پست‌ تر از استاندارد يا ميزان‌ متداول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پست‌ تر از استاندارد يا ميزان‌ متداول‌, ترجمه پست‌ تر از استاندارد يا ميزان‌ متداول‌, کلمات شبیه پست‌ تر از استاندارد يا ميزان‌ متداول‌ , نامرغوب‌. به لاتین
دانلود فایل ها