ترجمه Raven در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چپاول‌.

Raven به چه معناست و Raven یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Raven

شكاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شكاري‌, ترجمه شكاري‌, کلمات شبیه شكاري‌ , چپاول‌. به لاتین
دانلود فایل ها