ترجمه Ray در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شعاع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشعه‌.

Ray به چه معناست و Ray یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ray

شعاع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شعاع‌, ترجمه شعاع‌, کلمات شبیه شعاع‌ , اشعه‌. به لاتین
دانلود فایل ها