ترجمه Rayless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ شعاع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ پرتو.

Rayless به چه معناست و Rayless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rayless

بي‌ شعاع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ شعاع‌, ترجمه بي‌ شعاع‌, کلمات شبیه بي‌ شعاع‌ , بي‌ پرتو. به لاتین
دانلود فایل ها