ترجمه Reach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسيدن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نائل‌ شدن‌ به‌ , در فارسی : كشش‌ , به فارسی : حصول‌ , سایر ترجمه ها : رسايي‌ برد.

Reach به چه معناست و Reach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reach

رسيدن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسيدن‌ به‌, ترجمه رسيدن‌ به‌, کلمات شبیه رسيدن‌ به‌ , نائل‌ شدن‌ به‌ به لاتین , كشش‌ به لاتین , حصول‌ خارجی , رسايي‌ در زبان , برد.انگلیسی
دانلود فایل ها