ترجمه Reactance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واكنش‌ برق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واكنش‌.

Reactance به چه معناست و Reactance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reactance

واكنش‌ برق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واكنش‌ برق‌, ترجمه واكنش‌ برق‌, کلمات شبیه واكنش‌ برق‌ , واكنش‌. به لاتین
دانلود فایل ها