ترجمه Reactional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noitcaer) واكنش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عكس‌ العمل‌ , در فارسی : انعكاس‌ , به فارسی : واكنشي‌.

Reactional به چه معناست و Reactional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reactional

(noitcaer) واكنش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noitcaer) واكنش‌, ترجمه (noitcaer) واكنش‌, کلمات شبیه (noitcaer) واكنش‌ , عكس‌ العمل‌ به لاتین , انعكاس‌ به لاتین , واكنشي‌. خارجی
دانلود فایل ها