ترجمه Reactive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واكنش‌ دار. می باشد

Reactive به چه معناست و Reactive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reactive

واكنش‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی واكنش‌ دار., ترجمه واكنش‌ دار., کلمات شبیه واكنش‌ دار.
دانلود فایل ها