ترجمه Readable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خواندني‌. می باشد

Readable به چه معناست و Readable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Readable

خواندني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خواندني‌., ترجمه خواندني‌., کلمات شبیه خواندني‌.
دانلود فایل ها