ترجمه Realize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقعي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درك‌ كردن‌ , در فارسی : فهميدن‌ , به فارسی : دريافتن‌ , سایر ترجمه ها : تحقق‌ يافتن‌

Realize به چه معناست و Realize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Realize

واقعي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقعي‌ كردن‌, ترجمه واقعي‌ كردن‌, کلمات شبیه واقعي‌ كردن‌ , درك‌ كردن‌ به لاتین , فهميدن‌ به لاتین , دريافتن‌ خارجی , تحقق‌ يافتن‌ در زبان
دانلود فایل ها