ترجمه Realm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قلمرو سلط‌ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متصرفات‌ , در فارسی : مملكت‌ , به فارسی : ناحيه‌.

Realm به چه معناست و Realm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Realm

قلمرو سلط‌ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قلمرو سلط‌ان‌, ترجمه قلمرو سلط‌ان‌, کلمات شبیه قلمرو سلط‌ان‌ , متصرفات‌ به لاتین , مملكت‌ به لاتین , ناحيه‌. خارجی
دانلود فایل ها