ترجمه Realpolitik در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زور. می باشد

Realpolitik به چه معناست و Realpolitik یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Realpolitik

زور. به خارجی , ریشه انگلیسی زور., ترجمه زور., کلمات شبیه زور.
دانلود فایل ها