ترجمه Ream در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ بند كاغذ 084 برگي‌ يا 615 برگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : 005 ورق‌ كاغذ

Ream به چه معناست و Ream یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ream

يك‌ بند كاغذ 084 برگي‌ يا 615 برگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ بند كاغذ 084 برگي‌ يا 615 برگي‌, ترجمه يك‌ بند كاغذ 084 برگي‌ يا 615 برگي‌, کلمات شبیه يك‌ بند كاغذ 084 برگي‌ يا 615 برگي‌ , 005 ورق‌ كاغذ به لاتین
دانلود فایل ها