ترجمه Reaper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درو گر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماشين‌ درو.

Reaper به چه معناست و Reaper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reaper

درو گر به خارجی , ریشه انگلیسی درو گر, ترجمه درو گر, کلمات شبیه درو گر , ماشين‌ درو. به لاتین
دانلود فایل ها