ترجمه Rear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عقب‌ , در فارسی : پشت‌ , به فارسی : دنبال‌.

Rear به چه معناست و Rear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rear

شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌, ترجمه شدن‌, کلمات شبیه شدن‌ , عقب‌ به لاتین , پشت‌ به لاتین , دنبال‌. خارجی
دانلود فایل ها