ترجمه Rearrange در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازاراستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازچيدن‌.

Rearrange به چه معناست و Rearrange یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rearrange

بازاراستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازاراستن‌, ترجمه بازاراستن‌, کلمات شبیه بازاراستن‌ , بازچيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها