ترجمه Reassociate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ متحد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوباره‌ معاشرت‌ كردن‌.

Reassociate به چه معناست و Reassociate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reassociate

دوباره‌ متحد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ متحد كردن‌, ترجمه دوباره‌ متحد كردن‌, کلمات شبیه دوباره‌ متحد كردن‌ , دوباره‌ معاشرت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها