خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43322 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43322','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43322 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rebate به فارسی

ترجمه Rebate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كم‌ كردن‌ , در فارسی : كند كردن‌ , به فارسی : بي‌ ذوق‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : تخفيف‌ كاهش‌

Rebate به چه معناست و Rebate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rebate

كاستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاستن‌, ترجمه كاستن‌, کلمات شبیه كاستن‌ , كم‌ كردن‌ به لاتین , كند كردن‌ به لاتین , بي‌ ذوق‌ كردن‌ خارجی , تخفيف‌ در زبان , كاهش‌انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: