ترجمه Rebate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كم‌ كردن‌ , در فارسی : كند كردن‌ , به فارسی : بي‌ ذوق‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : تخفيف‌ كاهش‌

Rebate به چه معناست و Rebate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rebate

كاستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاستن‌, ترجمه كاستن‌, کلمات شبیه كاستن‌ , كم‌ كردن‌ به لاتین , كند كردن‌ به لاتین , بي‌ ذوق‌ كردن‌ خارجی , تخفيف‌ در زبان , كاهش‌انگلیسی
دانلود فایل ها