ترجمه Rebecca در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hakeber) ربكا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسم‌ خاص‌ مونث‌ , در فارسی : ربكا زوجه‌ اسحق‌.

Rebecca به چه معناست و Rebecca یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rebecca

(hakeber) ربكا به خارجی , ریشه انگلیسی (hakeber) ربكا, ترجمه (hakeber) ربكا, کلمات شبیه (hakeber) ربكا , اسم‌ خاص‌ مونث‌ به لاتین , ربكا زوجه‌ اسحق‌. به لاتین
دانلود فایل ها