ترجمه Rebel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمرد كردن‌ , در فارسی : شوريدن‌ , به فارسی : شورشي‌ , سایر ترجمه ها : ط‌غيان‌ گر.

Rebel به چه معناست و Rebel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rebel

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , تمرد كردن‌ به لاتین , شوريدن‌ به لاتین , شورشي‌ خارجی , ط‌غيان‌ گر. در زبان
دانلود فایل ها